Onder beroep wordt verstaan het totaal van werkzaamheden die worden uitgevoerd voor derden. Aan deze werkzaamheden ligt een overeenkomst ten grondslag op basis van een inspannings­verplichting met de opdrachtgever.

Bij fouten kan worden gedacht aan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, verkeerd handelen en dergelijke bij werkzaamheden die een verzekerde heeft verricht of heeft doen verrichten binnen zijn beroepswerkzaamheden (hoedanigheid).

De aansprakelijkheid wordt afgemeten naar de normen van de beroepsgroep. Als maatstelling van de norm wordt als uitgangspunt genomen hoe een beroepsbeoefenaar met dezelfde kennis en ervaring gehandeld zou hebben in dezelfde situatie met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap.

Livechat