Bij Beroepspolis.nl doen we er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen graag dat u tevreden over ons bent. Toch kan het soms voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. Dit vinden wij erg vervelend en horen dit graag van u. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Onder ´klacht´ verstaan wij: Alle uitingen van derden die betrekking hebben op een negatieve beleving ten aanzien van de door Beroepspolis.nl geleverde diensten en/of producten, of die betrekking hebben op de werkwijze van Beroepspolis.nl ten opzichte van derden.

Zo dient u een klacht in

Bent u niet helemaal tevreden of heeft u een klacht? Dan horen wij dat graag. Middels het klachtenformulier kunt u uw klacht officieel kenbaar maken bij Beroepspolis.nl. Na ontvangst zullen wij binnen 2 dagen bevestigen dat de klacht is ontvangen en uiterlijk binnen 14 dagen zal er een inhoudelijke reactie volgen op uw klacht.

Bent u niet tevreden met de uitkomst?

Mocht het zijn dat u niet tevreden bent met de uitkomst van uw klacht, of wilt u uw klacht na behandeling voorleggen aan een officieel klachteninstituut? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De contactgegevens van deze stichting vindt u hieronder.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoonnummer
0900 – 355 22 48

E-mailadres
consumenten@kifid.nl

Website
www.kifid.nl

Livechat