Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is bedoeld voor iedereen die een onderneming heeft en beschermt tegen ‘kantoorrisico’. Dit risico omvat het dagelijkse risico op het ontstaan van schade aan personen of bezittingen dat u automatisch loopt wanneer u een kantoor houdt.

Hoewel de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering enkele overeenkomsten vertonen, zijn er ook zeker verschillen tussen deze verzekeringen. Tijdens het werk als ondernemer of zelfstandige, kan er zowel materiële als immateriële schade ontstaan. Het soort kosten dat gedekt is, verschilt tussen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het van belang een algemene bedrijfsaansprakelijheidsverzekering af te sluiten voor het zogenaamde ‘kantoorrisisco’. Het verschil tussen de beide verzekeringen bestaat erin dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering het risico dat direct voortvloeit uit de primaire prestatie van de vrije beroepsbeoefenaar, terwijl de AVB dit risico uitsluit.

Uitsluitend bedrijfs­aansprakelijkheid verzekeren?

Heeft u geen dekking nodig voor beroeps­aansprakelijkheid maar uitsluitend voor bedrijfs­aansprakelijkheid dan verwijzen wij u naar de website Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering.com.

Livechat